Sr.No Name
1 Chairman - Shri Prateek Jayantrao Patil 
2 Vice- Chairman - Shri Vijay Balwantrao Patil
3

Pratap Shamrao Patil

4 Shailesh Shamrao Patil
5 Vitthal Bhagawan Patil
6 Kartik Mansingrao Patil
7 Pradipkumar Vishwasrao Patil
8 Raghunath Pandurang Jadhav
9 Baban Jindatta Thote
10 Ramrao Dnyandev Patil
11 Amarsingh Shivajirao Salunkhe
12 Dipak Pandurang Patil
13 Atul Sudhakar Patil
14 Satish alias Dadaso Yashwant More
15 Prakash Ramchandra Pawar
16 Devraj Janardan Patil
17 Rajkumar Vasant Kamble
18 Megha Madhukar Patil
19 Yojana Sachin Shinde
20 Hanmant Shankar Mali
21 Appaso Vishnu Hake
22 Ramchandra Dhirendrarao Mahuli